1. Регистрация на вносните автомобили: Подразбира се, че всеки внесен автомобил трябва да бъде регистриран в съответните органи на страната, където се намира. Тази услуга включва подаване на необходимите документи и плащане на такси и такси за регистрация.
  2. Внос на автомобили от други държави: Това е основната услуга за внос на автомобили, която включва всички процеси, свързани с транспортирането, регистрацията и съответствието със стандартите на страната.
  3. Сертификация и хомологация: За някои автомобили може да бъде необходимо да се подлагат на специфични тестове и процедури за сертификация и хомологация, за да бъдат допуснати на пътя. Тази услуга включва подаване на необходимите документи и подготовка на автомобила за одобрение.
  4. Осигуряване на транспорт: Автомобилите трябва да бъдат превозени от мястото на закупуване до страната, в която ще бъдат регистрирани. Този процес може да включва морски, автомобилен или въздушен транспорт и съответните логистични услуги.
  5. Внос на резервни части и аксесоари: Някои клиенти може да търсят услуги за внос на резервни части и аксесоари за своите внесени автомобили, за да ги персонализират или поддържат.
  6. Подпомагане при митнически формалности: За внос от други страни, често е необходимо да се изпълнят митнически формалности и да се платят мита и такси. Услугите за внос могат да включват помощ при тези процедури.
  7. Оценка и инспекция на автомобили: Преди закупуване на внесен автомобил, клиентите често искат професионална оценка и инспекция, за да се уверят, че автомобилът е в добро състояние и съответства на обявените характеристики.

Тези са само някои от възможните услуги, свързани с вноса на автомобили, и те могат да се различават в зависимост от конкретните изисквания и процедури в дадена страна или регион.